Innkalling til årsmøte

Eidsvoll Fotoklubb innkaller med dette sine medlemmer til ordinært årsmøte.

Tid:           Torsdag 2. februar 2023 kl. 19:00
Sted:         Bøn klubbhus, Nygårdvegen 48, 2073 Bøn

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post styret@eidsvollfotoklubb.com senest 19. januar 2023.

 Dagsorden

  1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
  2. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Budsjett og kontingent
  8. Innkomne saker
  9. Valg av leder, styremedlemmer og revisor

 Komplett årsmøtedokument vil sendes på epost senest 26. januar 2022.

 Vel møtt!

Får du ikke deltatt?
Gi en fullmakt til et annet medlem: http://www.eidsvollfotoklubb.com/fullmaktsskjema/

Related Images:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.