Lederskifte i Eidsvoll Fotoklubb

Tone Wiker tok over ledelsen av Eidsvoll Fotoklubb i februar 2020, rett før landet stengte ned på grunn av pandemien.

I denne perioden styrte Tone klubben på en bemerkelsesverdig god måte og det ble blant annet innført digitale medlemsmøter, en møtemetode som fortsatt benyttes sammen med fysiske møter. På denne måten har Tone valgt å inkludere medlemmer som ikke har anledning til å delta fysisk på møtene.

Pandemien førte med seg vekst i Eidsvoll Fotoklubb og har gitt mange nye fotointeresserte medlemmer. Klubbens eksisterende medlemmer har skrytt av Tone som leder og har fortalt at klubbens kvalitet har økt under hennes ledelse. Hun er organisatorisk, strukturert, ryddig og har et stort hjerte.

Etter mange runder med seg selv kom Tone frem til at det var på tide å overlate stafettpinnen til noen andre, men hvem skulle det være? Styret, som er klubbens valgkomité, ble etter hvert enige seg imellom om innstilling til nytt styre. Det ble dermed innkalt til et ekstraordinært årsmøte den 13. april på Bøn klubbhus.

Foto: Erik Waal

Styret innstilte daværende sekretær Thor Even Skjølås som ny leder for Eidsvoll Fotoklubb. Tone takket samtidig ja til å fortsette i styret som styremedlem. Årsmøtet klappet enstemmig inn kandidatene til vervene.

Thor Even går inn i rollen med ærefrykt og har store sko å fylle. Ny leder er svært glad for at Tone har valgt å bli i styret og bistå videre i arbeidet, spesielt i forbindelse med 50-årsjubileumet som Eidsvoll Fotoklubb skal gjennomføre i 2024. Her er Tone en viktig brikke i arbeidet.

Eidsvoll Fotoklubb takket av Tone for et godt utført lederverv med en gave hun kan benytte til sin turinteresse.

Related Images:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.