Innkalling til ordinært årsmøte 2024

Eidsvoll Fotoklubb innkaller med dette sine medlemmer til ordinært årsmøte.

Tid:           Torsdag 1. februar 2024 kl. 19:00
Sted:         Bøn klubbhus, Nygårdvegen 48, 2073 Bøn

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post leder@eidsvollfotoklubb.com senest 18. januar 2024.

 Dagsorden

  1. Åpning v/leder med registrering av stemmer
  2. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Budsjett og kontingent
  8. Innkomne saker
  9. Valg av leder, styremedlemmer og revisor

 Komplett årsmøtedokument vil sendes på epost senest 29. januar 2024.

 Vel møtt!

Får du ikke deltatt?
Gi en fullmakt til et annet medlem: http://www.eidsvollfotoklubb.com/fullmaktsskjema/

Related Images:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.