Tildeling av æresmedlemskap

På det ordinære årsmøtet til Eidsvoll Fotoklubb den 1. februar 2024 hadde klubbens leder, Thor Even Skjølås, en overraskelse i bakhånd, en godt bevart hemmelighet innad i styret de siste 2 måneder.

Nåværende styremedlem Randi Høvik og hennes ektemann Edvard Høvik har vært medlem av fotoklubben siden 2004 og feirer 20 års medlemskap i 2024. Randi og Edvard har vært aktivt med i utviklingen av klubben gjennom alle år og har nådd en milepæl i medlemskapet som åpner opp for vurdering av æresmedlemskap etter gjeldende statutter. Styret trengte ikke veldig lang betenkningstid for å vedta tildelingen.

Det var med stor respekt og ydmykhet leder utdelte bevisene for æresmedlemskapene. Edvard og Randi har alltid vært og er engasjerte med stor gjennomføringsevne for klubbens beste. Edvard var leder i 2016 og innførte grunnleggende kurs i fotografering den gang, noe som har blitt en god tradisjon for klubben. Både Edvard og Randi har vært kursholdere sammen siden innføringen og kurset har høstet svært gode tilbakemeldinger. De har en tilnærming som gir folk forståelse av hva fotografering og kameraets innstillinger er.

Begge er svært aktive fotografer og deler gledelig av seg selv i klubbens møter, både med oppgaver, opplæring, bilder og refleksjoner/bildekritikk. Randi har også vært en viktig bidragsyter i arbeidet med klubbens 50-årshefte som snart er fullført.

For å forstå hvorfor de har vært medlem i Eidsvoll Fotoklubb i 20 år, så har leder stilt de noen spørsmål. Begge har vært fotointeressert siden 50-60-tallet og har alltid tatt bilder. De har gått veien fra insta-kameraer til dias og til dagens digitale kameraer. Fotoklubben ble de presentert for via bekjentskaper og meldte seg inn i 2004.

Klubben sies å aktivt ha bidratt til at de som personer har utviklet seg til å kunne ta bedre bilder. Tilbakemeldinger på bilder, prøving og feiling, temabaserte konkurranser og stor takhøyde for å stille spørsmål er noen av faktorene som har påvirket positivt i utviklingen. I dagens kameraer finnes det utallige kombinasjoner for å ta et bilde, så her er det viktig å prøve seg frem – det er lov å feile og prøve på nytt! Det fine i dag er at man ikke må fremkalle bildene for å se hvordan de ser ut, men man velger ut det bildet som ble best.

Ekteparet setter stor pris på de sosiale aspektene ved å være medlem av en aktiv klubb som Eidsvoll Fotoklubb er. Fototurene som klubben arrangerer er veldige hyggelige og lærerike.

Ser man utviklingen over tid så er klubbmøtene forholdsvis like som tidligere, men blitt i en mer digital form. Tidligere hadde man også mer diskusjon rundt hvert bilde, og dette er noe de begge savner i dag. Det er en tilbakemelding sittende leder ønsker å gjøre noe med. Et annet aspekt er at den aktive medlemsmassen nesten er totalt utskiftet gjennom disse 20 årene. Det har gitt mange nye erfaringer og bekjentskaper.

Og helt til slutt; hva betyr utnevnelsen æresmedlemmer for ekteparet? Kort og kort; stolthet og ydmykhet!

Vi takker for innsatsen Edvard og Randi har lagt ned i klubben de siste 20 årene og gleder oss til videre samarbeid i årene som kommer, spesielt i 2024 hvor Eidsvoll Fotoklubb skal feire sine 50 år som fotoklubb.

Related Images:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.