Æresmedlemmer

John Grøndalen

Utnevnt desember 2022.

John har vært medlem siden 1989 og har gjort en utmerket innsats for klubben og dens medlemmer gjennom sine roller og aktivitet i klubben. Vi setter stor pris på hans aktive deltakelse og fine personlighet. 


Thore Knudsen

Utnevnt februar 2023.

Thore har vært medlem siden klubbens oppstart i 1974, uten opphold. Han har aktivt deltatt i klubben, både som medlem, leder og andre styreverv. Thore har vært en viktig bidragsyter for klubben gjennom svært mange år, spesielt til klubbens 50-årsjubileum.


Edvard og Randi Høvik

Utnevnt februar 2024.

Edvard og Randi har vært medlemmer siden 2004 og har hatt en viktig rolle i utviklingen av fotoklubben. De startet grunnleggende kurs i fotografering sammen i 2016 og har hatt kurset årlig siden, med god suksess. Vi setter stor pris på deres engasjement for klubben og alt arbeidet de har lagt ned og fortsatt deltar i.


Related Images: