Thor-Even Skjølås

Månedsvinner januar 2024

Årets første temabaserte fotokonkurransen er gjennomført, med nye regler. Tidligere har vi godtatt bilder inneværende kalenderår, nå er det foregående måned av konkurransemåneden som er godkjent bidrag. Månedens tema var […]