Fullmaktsskjema årsmøte

fullmakt til å presentere mitt medlemskap ved ordinært årsmøte i Eidsvoll Fotoklubb torsdag 3. februar 2022 kl. 19:00.