Statutter æresmedlem

Vedtatt på årsmøte 02.02.2023

 1. Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse.

 2. Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer med minst 20 års sammenhengende medlemskap og som tilfredsstiller minst to av følgende kriterier:
  1. har utført fremragende og fortjenestefullt arbeid for fotoklubben gjennom mange år.
  2. har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over tid.
  3. gjennom mange år, så vel som aktivt som administrativt, betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i fotoklubben.

 3. Æresmedlemmer har gratis medlemskap med alle rettigheter, på lik linje med ordinære medlemmer.

 4. Alle medlemmer kan foreslå kandidater til æresmedlemskap. Forslag skal fremmes skriftlig med begrunnelse og gis styret for behandling.

 5. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater for æresmedlemskap, eller etter fremmet forslag av medlem(mer).

 6. Styret utnevner æresmedlem.

 7. Markering skjer i sammenheng med fotoklubbens årsmøte. Styret kan, under spesielle omstendigheter, vedta utnevnelse av æresmedlem ved andre anledninger.

 8. Den som utnevnes som æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen.

 9. Det opprettes et arkiv over æresmedlemmer med begrunnelse for tildeling. Oversikten skal finnes på fotoklubbens nettside.

Related Images: