Æresmedlemmer

John Grøndalen

Utnevnt desember 2022.

John har vært medlem siden 1989 og har gjort en utmerket innsats for klubben og dens medlemmer gjennom sine roller og aktivitet i klubben. Vi setter stor pris på hans aktive deltakelse og fine personlighet. 


Thore Knudsen

Utnevnt februar 2023.

Thore har vært medlem siden klubbens oppstart i 1974, uten opphold. Han har aktivt deltatt i klubben, både som medlem, leder og andre styreverv. Thore har vært en viktig bidragsyter for klubben gjennom svært mange år, spesielt til klubbens 50-årsjubileum.