Fullmaktsskjema årsmøte

fullmakt til å presentere mitt medlemskap ved ordinært årsmøte i Eidsvoll Fotoklubb torsdag 2. februar 2023 kl. 19:00.