Om oss

Eidsvoll Fotoklubb

Initiativet til Eidsvoll Fotoklubb ble tatt av Knut Førsund og Gunnar Gundersen (1934-2020). Knut Førsund var redaktør av Fotografi. Han hadde nettopp flyttet Fotografis redaksjon til Råholt. Gunnar Gundersen var en ivrig naturfotograf fra Eidsvoll. Knut er idag æresmedlem av klubben.

Det første kontaktmøte ble avholdt i Eidsvoll Fritidssenter 4. april 1974. Ca. 40 interesserte møtte fram. Sommeren 74 ble det arrangert et par utflukter. 5. September ble det første ordinære møtet avholdt.

Ble stiftet i 1974

Der ble Knut Førsund valgt til formann, Gunnar Gundersen til nestformann og Rune Wilberg til kasserer. På et møte seinere på høsten ble det utarbeidet vedtekter, bl.a. med klubbens formål:

«Å fremme interessen for fotografering – være et forum hvor man kan diskutere, lære, se bilder og utad forsøke å skape bredere og dypere bildeforståelse.»

Allerede første høsten, fra 26. november til 6. desember arrangerte klubben sin første utstilling, i Panorama.

Sosiale medier

Instagram

Facebook

Møter på Bøn stadion

Vi avholder våre medlemsmøter i klubbhuset til Bøn Fotballklubb, Nygårdsvegen 48, 2073 Bøn, se kart.

Related Images: